Privacy

Blokje Om is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.blokjeomonline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blokje Om verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- NAW-gegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geslacht;

- Bezoekgedrag;

- IP-adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blokje Om verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van uw bestelling

- Om haar product te kunnen promoten op social media. 

Blokje Om zal te allen tijde toestemming vragen om foto’s die door klanten van Blokje Om, aan Blokje Om worden verstrekt te mogen tonen op Instagram of Paginabeheer van Facebook.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze  dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Blokje Om verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blokje Om bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen; 

Gegevens voor het verweken van bestellingen;

De gegevens die wij opslaan voor bestellingen zullen 7 jaar bewaart blijven. 

Contact met Blokje Om

Wanneer u contact opneemt met de Blokje Om, via de mail, telefoon of social media, dan bewaren we uw gegevens zolang nodig is om uw vraag en/ of klacht af te handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blokje Om verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend gebruiken voor het verzenden van uw bestelling. Blokje Om biedt haar te verzenden bestelling aan bij The Readshop, Herenstraat 132, 2271 CL te Voorburg. De bestelling wordt daar opgehaald door een medewerker van DHL om voor verdere verzending zorg te dragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blokje Om en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blokjeomonline.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Blokje Om wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het verplichten van het verstrekken van persoonsgegevens

Als er een product uit de webwinkel van Blokje Om wordt gekocht, dient u uw persoonsgegevens in te vullen. Zonder deze persoonsgegevens kan een order niet verwerkt worden. Het verstrekken van persoonsgegevens kan als een verplichting gezien worden, het is echter geen verplichting producten af te nemen uit de webwinkel van Blokje Om

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blokje Om neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@blokjeomonline.nl of via het tabblad contact in de webwinkel. 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

In de webwinkel van Blokje Om is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

 

 

© 2017 - 2022 Blokje Om | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel